Pratensis

Ängsfröer och ängsplantor

Pratensis

Ängsfröer och ängsplantor

Pratensis är latin och betyder ”växa på äng”

OBS! Vi har stängt för leveranser vecka 28-29 (8 juli-21 juli). Det är också olämpligt att både så och plantera mitt i sommaren.

Flertalet av våra fröer är vildinsamlade och odlade i Sverige

Anlägg en blomsteräng i stället för gräsmatta i en del av trädgården och minska arbetet med gräsklippning!

Gör en blomsteräng i stället för en blomrabatt och slipp ogräsrensningen!

Låt en del av trädgården bli en vild och naturlik trädgård!

Den anlagda ängen ger med tiden en rik och fin blomning under lång tid av året med ett minimum av arbetsinsats.

Varför äng?

Vacker

Ängen blommar under hela sommaren och ger en varierande och färgrik miljö. Det är härligt att kunna plocka en bukett ängsblommor utanför köksfönstret.

Skapa naturliga biotoper

Många ängsväxter är på väg att bli ovanliga eller är rent av utrotningshotade. Anlagda naturmiljöer kan bli en räddning för en del av ängsväxterna.

Gynna den biologiska mångfalden

Många ängsblommor lockar till sig fjärilar, humlor och bin och ger föda och livsrum för ännu flera olika djurgrupper.