Lär dig mer

Hur anläggs ängen?

Det tar flera år att få en rikblommande äng, så det gäller att ha tålamod vid ängsetableringen.

Fiberdukstäckning

Bilder från utläggning av fiberduk för att kunna anlägga äng på kirskålbevuxen mark.

Skötsel

Det är viktigt att ängen sköts rätt. Enkel skötsel får inte likställas med ingen skötsel alls! Våra traditionella ängar är ju ett resultat av bondens årliga skötsel.

Varför anlägger man en äng?

En äng är lätt att sköta, vacker och gynnar biologisk mångfald. Det finns många skäl att anlägga en egen äng.

Hur vi får fram fröer och plantor

Vi är en av få aktörer i Sverige som odlar svenska ängsfröer. Så här går det till.

Växtförslag

För att få hjälp att välja arter till din äng, läs dessa växtförslag. Här finns även tips om vilka arter som gynnar fjärilar och humlor/bin.

Exempel

Här finns inspiration och exempel på ängar anlagda med Pratensis fröblandningar och ängsplantor.

Exempel och inspiration

Filer att ladda hem och läsa

Här kan du ladda ner en broschyr om företaget.

Här finns också en informationsskylt som du kan skriva ut och placera intill din anlagda äng.

Räkna med att det tar flera år att få en rikblommande äng, så det gäller att ha tålamod vid ängsetableringen. Här är bra tips på vägen.

Anläggning av ängar Vi har här samlat våra erfarenheter samt kompletterat med en hel del tips från andra artiklar. Och vi tar gärna emot ytterligare tips och synpunkter från dig som läser denna artikel. Vi hoppas hinna uppdatera artikeln ett par gånger per säsong.

Tips och råd om anläggning och skötsel av ängar, en kortversion

Jordartstest Vad har jag för jordart? Så här gör du ett enkelt test.

Naturskyddsföreningens handledning: Från gräsytor till ängar, En praktisk handledning för kommuner och andra med stora grönytor i urbana miljöer.

Vill du veta mer om vilka växter som gynnar våra pollinatörer? Läs mer om fjärilars värdväxter här. Besök gärna även Bioblitz.se för mer information!