Fiberdukstäckning

Bilder från utläggning av fiberduk för att kunna anlägga äng på kirskålbevuxen mark.

Utläggning av fiberduk
Utläggning av fiberduk
Utläggning av ca 5-8 cm jord
Utläggning av ca 5-8 cm jord
Sådd 17 maj 2006
Sådd 17 maj 2006
26 juni 2006
26 juni 2006
Kirskålen kan inte växa genom fiberduken
Kirskålen kan inte växa genom fiberduken
Ängen den 10 aug 2006
Ängen den 10 aug 2006
Ängen den 15 juni 2007
Ängen den 15 juni 2007
Ängen juni 2011 (efter 5 år)
Ängen juni 2011 (efter 5 år)