Hur vi får fram fröer och plantor

Vi är ensamma i Sverige att odla svenska ängsfröer. Så här går det till.

Först samlas frö in från ängsmarker runt om i Sverige. Av detta frö odlas moderplantor upp, som sedan planteras ut i fröodlingar där varje art växer för sig. Fröet skördas för hand och torkas. När fröet torkat tröskas, sållas och rensas det. Av de olika arterna görs olika fröblandningar för att passa olika marktyper. En del arter kan inte odlas utan måste vildinsamlas i naturen, t.ex. höskallra.

Egen anlagd äng
Egen anlagd äng
Fröplockning för hand i odlingen
Fröplockning för hand i odlingen

Ängsplantorna odlas upp från vildinsamlat frö och odlingen startar i växthus för att senare odlas utomhus i krukor. Linneaplantorna odlas upp från sticklingar från vildväxande plantor i Småland.

En del av ängsfröerna och alla ängsplantor odlas på vår gård. Odlingen av ängsfröer sysselsätter även flera lantbrukare runt om i landet, genom att de kontraktsodlar fröer åt oss.

Fröodlingen på våren
Fröodlingen på våren

Vi använder bara vilda svenska fröer som inte förädlats till våra fröblandningar och plantor. För många arter kan vi erbjuda provenienser (lokal härkomst) från olika delar av landet. Undantag är en del gräs köps från utsädesföretag och som därmed är förädlade. Då väljs sorter som mest liknar det vilda ursprunget.