Växtförslag

För att få hjälp att välja arter till din äng, läs dessa växtförslag. Här finns även tips om vilka arter som gynnar fjärilar och humlor/bin.

Torräng: backnejlika, backsippa, backtimjan, gullris, gulmåra, gökärt, kattfot, käringtand, liten blåklocka, mandelblomma, prästkrage, rödklint, solvända, strandglim, strandtrift, styvmorsviol, tjärblomster, åkervädd, äkta johannesört, ängsviol, ärenpris

Torräng kalkrik jord: axveronika, blodnäva, brudbröd, cikoria, fältvädd, getväppling, gullviva, kungsmynta, väddklint

Havsstrandäng: backtimjan, gulmåra, kärleksört, käringtand, liten blåklocka, strandglim, strandtrift, styvmorsviol

Normalfuktig äng: akleja, brudbröd, gullviva, gulmåra, humleblomster, lungört, midsommarblomster, prästkrage, rödblära, rödklint, slåttergubbe, sommarfibbla, stor blåklocka, åkervädd, ängsvädd

Fuktäng: borsttistel, fackelblomster, gul svärdslilja, gökblomster, humleblomster, kabbleka, midsommarblomster, smörboll, ängsbräsma, ängsvädd

Fjälläng: borsttistel, fjällkvanne, fjällnejlika, midsommarblomster, nordisk stormhatt, rödblära, smörboll, torta

Fjärilsväxter: axveronika, backnejlika, blodrot, fackelblomster, fältvädd, getväppling, gullris, gullviva, kattfot, kungsmynta, käringtand, midsommarblomster, rödblära, rödklint, smultron, solvända, sommarfibbla, tjärblomster, väddklint, åkervädd, ängsbräsma, ängsviol, ängsvädd. Se även denna artikel om fjärilars värdväxter.

Humle- och biväxter: akleja, axveronika, backsippa, backtimjan, borsttistel, fackelblomster, fältvädd, getväppling, gul svärdslilja, gullviva, gulmåra, gökärt, humleblomster, kungsmynta, käringtand, liten blåklocka, prästkrage, rödblära, rödklint, skogsförgätmigej, stor blåklocka, strandtrift, väddklint, åkervädd, äkta johannesört, ängsvädd

Krydd-, doft- och läkeväxter: backtimjan, blodrot, cikoria, fjällkvanne, gullris, gullviva, gulmåra, kungsmynta, liljekonvalj, luktviol, myskgräs, slåttergubbe, smultron, äkta johannesört, ärenpris

Skuggtåliga växter: akleja, bergslok, blodrot, blåbär, blåsippa, liljekonvalj, lingon, linnea, lungört, midsommarblomster, myskmadra, rödblära, skogsförgätmigej