Varför anlägger man en äng?

En äng är lätt att sköta, vacker och gynnar biologisk mångfald. Det finns många skäl att anlägga en egen äng.

Enkel skötsel

Anlägg en blomsteräng i stället för gräsmatta i en del av trädgården och minska arbetet med gräsklippning! Gör en blomsteräng i stället för en blomrabatt och slipp ogräsrensningen! Låt en del av trädgården bli en vild och naturlik trädgård. Den anlagda ängen ger med tiden en rik och fin blomning under lång tid av året med ett minimum av arbetsinsats.

Blomplockning
Blomplockning

Vacker

Ängen blommar under hela sommaren och ger en varierande och färgrik miljö. Det är härligt att kunna plocka en bukett ängsblommor utanför köksfönstret.

En fin bukett
En fin bukett

Skapa naturliga biotoper

Många ängsväxter är på väg att bli ovanliga eller är rent av utrotningshotade. Anlagda naturmiljöer kan bli en räddning för en del av ängsväxterna.

Gynna den biologiska mångfalden

Många ängsblommor lockar till sig fjärilar, humlor och bin och ger föda och livsrum för ännu flera olika djurgrupper.

Fjärilar gillar ängar
Fjärilar gillar ängar