Biparadiset

Växjö kommun har anlagt ett Biparadis med flera olika naturtyper för att gynna olika vildbin och andra insekter.

Sådd höst 2009

Sommar 2011

Sommar 2012

Sommar 2014

Blåvinge juni 2017

Maj 2018

Juli 2018