Odlingslådor med äng

Plantering av ängsplantor i olika odlingslådor.

Pallkrage nysådd och nyplanterad 2011

Pallkrage sommaren 2014

Rabatt med ängsplantor

Balkonglåda med ängsplantor