Stadsparken i Laholm

I stadsparken i Laholm har en fjärilsäng anlagts med flera olika ängsfröblandningar.

Augusti 2011

Augusti 2011

Sommar 2012

Sommar 2014