Växjöbostäder

Äng sådd med Normaläng och Fjärilsblandning. Samma äng vid olika tidpunkter på året för att visa hur ängens blommor avlöser varandra.

8 maj 2015

18 juni 2015

7 juli 2015

23 juli 2015

19 augusti 2015