Vattenparken

Örebro kommun har omvandlat en gammal soptipp till en park med olika naturtyper och flera olika ängsfröblandningar har använts.

Sommar 2008 Torräng kalkfattig

Sommar 2008

Sommar 2008

Sommar 2008 Torräng kalkrik

Sommar 2015 Torräng kalkrik

Sommar 2015 Torräng kalkfattig

Sommar 2015 kombination äng och kortklippt gräs