Volvo

Torräng för kalkfattig jord.

Öppet för besökare att plocka blommor

Intill bilparkeringen