Fröblandningar

Ängsfröblandningarna består av ängsgräs och örter som normalt börjar blomma under andra året efter sådd. För att få blomning under första året har blomsteråkerfrö tillsatts, med de vackra ettåriga arterna blåklint, vallmo och klätt (dock inte i fuktängs- och fjällängsblandningen). Om ni inte önskar dessa arter i er fröblandning säg till vid beställningen, så får ni utan.

101 - Normaläng

För torr till normalfuktig jord (exempelvis lera)

102 - Fuktäng

För fuktig till blöt jord t.ex. stränder

103 - Torräng kalkrik

För torr kalkrik jord (pH över 7)

104 - Torräng kalkfattig

För torr mager kalkfattig jord (ex.vis  morän)

109 - Norrland

För torr till normalfuktig jord i norra Sverige

111 - Blomsteråkerfrö

Ettåriga växter

113 - Skuggäng

För normalfuktig jord på skuggig plats

115 - Torr havsstrandäng

För torr strandäng vid havet

117 - Fjälläng

För äng i fjällen

118 - Fjärilsblandning

För torr till normalfuktig jord på solig plats

119 - Humleblandning

För torr till normalfuktig jord på solig plats

120 - Ängsblandning utan gräs

Ett- och fleråriga arter - för torr till normalfuktig jord

Frö för alla ängar

Det finns tolv olika fröblandningar att välja på som passar för olika marktyper.

Priser

Varför använda svenskt ängsfrö?

De utländska fröblandningarna är till stor del av förädlad eller okänd härkomst och skiljer sig därför ofta genetiskt från de svenska arterna. Genom att använda fröer med svenskt ursprung säkerställs en god etablering och utveckling av ängen. Utländska fröer klarar ofta inte det svenska vinterklimatet. Använd därför inte importerat frö som innehåller arter som inte hör hemma i svenska floran eller inte är anpassade till vårt klimat.

Vilka fröblandningar finns?

Pratensis ängsfröblandningar består av vilda, fleråriga örter och gräs i en sammansättning som motsvarar svenska förhållanden.

Har ni egna önskemål på fröblandningar, t.ex. med vissa färger på blommorna eller med blommor som gynnar speciella fjärilar och/eller humlor och bin, kan vi ordna detta i mån av frötillgång. Kontakta oss för prisuppgifter.

Fröblandningarna kan komma att ändras något p.g.a. varierande skörderesultat i fröodlingarna samt vidareutveckling av blandningarna.

Göteborgs Botaniska Trädgård, Skansens butik och Linnéträdgården i Uppsala säljer delar av vårt sortiment.

Företagskunder hittar vårt sortiment även hos:
Veg Tech AB tel 0472-363 00 alternativt
Skånefrö AB tel 0414-41 25 20,
som saluför ett större sortiment av ängs- och gräsfröblandningar.