101 - Normaläng

Örter

Rölleka Achillea millefolium
Stor blåklocka Campanula persicifolia
Rödklint Centaurea jacea
Väddklint Centaurea scabiosa
Brudbröd Filipendula vulgaris
Gulmåra Galium verum
Humleblomster Geum rivale
Flockfibbla Hieracium umbellatum
Äkta johannesört Hypericum perforatum
Slåtterfibbla Hypochoeris maculata
Åkervädd Knautia arvensis
Sommarfibbla Leontodon hispidus
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Svartkämpar Plantago lanceolata
Rödkämpar Plantago media
Gullviva Primula veris
Brunört Prunella vulgaris
Smörblomma Ranunculus acris
Höskallra Rhinanthus serotinus
Ängssyra Rumex acetosa
Rödblära Silene dioica
Smällglim Silene vulgaris
Ängsvädd Succisa pratensis

Gräs

Vårbrodd Anthoxanthum odoratum
Ängshavre Helictotrichon pratensis
Luddhavre Helictotrichon pubescens
Fårsvingel Festuca ovina
Rödsvingel Festuca rubra

Information

Vikt-% örter: 20
Vikt-% gräs: 80
Rek. utsäde (g/m2): 3

För torr till normalfuktig jord (exempelvis lera)