102 - Fuktäng

Örter

Nysört Achillea ptarmica
Strätta Angelica sylvestris
Kabbleka Caltha palustris
Hampflockel Eupatorium cannabinum
Älgört Filipendula ulmaria
Humleblomster Geum rivale
Fyrk. johannesört Hypericum maculatum
Gul svärdslilja Iris pseudacorus
Gökblomster Lychnis flos-cuculi
Videört Lysimachia vulgaris
Fackelblomster Lythrum salicaria
Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides
Brunört Prunella vulgaris
Smörblomma Ranunculus acris
Ängsskära Serratula tinctoria
Rödblära Silene dioica
Ängsvädd Succisa pratensis
Smörboll Trollius europaeus
Läkevänderot Valeriana officinalis

Gräs

Ängskavle Alopecurus pratensis
Darrgräs Briza media
Bunkestarr Carex elata
Tuvtåtel Deschampsia caespitosa
Ängssvingel Festuca pratensis
Rödsvingel Festuca rubra

Information

Vikt-% örter: 18
Vikt-% gräs: 82
Rek. utsäde (g/m2): 3

För fuktig till blöt jord t.ex. stränder