103 - Torräng kalkrik

Örter

Rölleka Achillea millefolium
Färgkulla Anthemis tinctoria
Stor blåklocka Campanula persicifolia
Liten blåklocka Campanula rotundifoilia
Rödklint Centaurea jacea
Väddklint Centaurea scabiosa
Cikoria Cichorium intybus
Vildmorot Daucus carota
Blåeld Echium vulgare
Brudbröd Filipendula vulgaris
Gulmåra Galium verum
Äkta johannesört Hypericum perforatum
Slåtterfibbla Hypochoeris maculata
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Käringtand Lotus corniculatus
Kungsmynta Origanum vulgare
Rödkämpar Plantago media
Småfingerört Potentilla tabernaemontanii
Gullviva Primula veris
Ängsskallra Rhinanthus minor
Fältvädd Scabiosa columbaria
Backglim Silene nutans

Gräs

Ängshavre Helictotrichon pratensis
Darrgräs Briza media
Fårsvingel Festuca ovina
Rödsvingel Festuca rubra
Flentimotej Phleum phleoides

Information

Vikt-% örter: 17.5
Vikt-% gräs: 82.5
Rek. utsäde (g/m2): 3

För torr kalkrik jord (pH över 7)