104 - Torräng kalkfattig

Örter

Rölleka Achillea millefolium
Liten blåklocka Campanula rotundifolia
Backnejlika Dianthus deltoides
Gulmåra Galium verum
Solvända Helianthemum nummularium
Rödfibbla Hieracium aurantiacum
Gråfibbla Hieracium pilosella
Flockfibbla Hieracium umbellatum
Fyrk. johannesört Hypericum maculatum
Rotfibbla Hypochoeris radicata
Blåmunkar Jasione montana
Åkervädd Knautia arvensis
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Gulsporre Linaria vulgaris
Käringtand Lotus corniculatus
Tjärblomster Viscaria vulgaris
Bockrot Pimpinella saxifraga
Femfingerört Potentilla argentea
Bergssyra Rumex acetosella
Mandelblom Saxifraga granulata
Smällglim Silene vulgaris
Gullris Solidago virgaurea
Styvmorsviol Viola tricolor

Gräs

Rödven Agrostis capillaris
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum
Luddlosta Bromus hordeaceus
Kruståtel Deschampsia flexuosa
Fårsvingel Festuca ovina
Rödsvingel Festuca rubra
Knippfryle Luzula campestris

Information

Vikt-% örter: 10.7
Vikt-% gräs: 89.3
Rek. utsäde (g/m2): 3

För torr mager kalkfattig jord (ex.vis  morän)