109 - Norrland

Örter

Rölleka Achillea millefolium
Ängsklocka Campanula patula
Liten blåklocka Campanula rotundifolia
Rödklint Centaurea jacea
Backnejlika Dianthus deltoides
Midsommarblomster Geranium sylvaticum
Humleblomster Geum rivale
Kvastfibbla Hieracium cymosum
Flockfibbla Hieracium umbellatum
Fyrk. johannesört Hypericum maculatum
Åkervädd Knautia arvensis
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Tjärblomster Viscaria vulgaris
Rödkämpar Plantago media
Vårfingerört Potentilla crantzii
Ängsskallra Rhinanthus minor
Ängssyra Rumex acetosa
Rödblära Silene dioica
Smällglim Silene vulgaris
Gullris Solidago virgaurea

Gräs

Rödven Agrostis capillaris
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum
Fjällgröe Poa alpina
Kruståtel Deschampsia flexuosa
Fårsvingel Festuca ovina
Rödsvingel Festuca rubra

Information

Vikt-% örter: 10.3
Vikt-% gräs: 89.7
Rek. utsäde (g/m2): 3

För torr till normalfuktig jord i norra Sverige