111 - Blomsteråkerfrö

Örter

Klätt Agrostemma githago
Åkerkulla Anthemis arvensis
Blåklint Centaurea cyanea
Jordrök Fumaria officinalis
Gullkrage Glebionis segetum
Kornvallmo Papaver rhoeas
Rågvallmo Papaver dubium

Information

Vikt-% örter: 100
Vikt-% gräs: 0
Rek. utsäde (g/m2): 1.5

Ettåriga växter

Rekommenderad utsädesmängd är 1,5 g/m² vid renbestånd och 0,5 g/m² vid inblandning i ängsfröblandningar.