113 - Skuggäng

Örter

Löktrav Alliaria petiolata
Skogsklocka Campanula cervicaria
Hässleklocka Campanula latifolia
Nässelklocka Campanula trachelium
Midsommarblomster Geranium sylvaticum
Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica
Blodrot Potentilla erecta
Rödblära Silene dioica
Buskstjärnblomma Stellaria holostea
Ärenpris Veronica officinalis

Gräs

Rödven Agrostis capillaris
Kruståtel Deschampsia flexuosa
Rödsvingel Festuca rubra
Bergslok Melica nutans
Hässlebrodd Milium effuse
Lundgröe Poa nemoralis

Information

Vikt-% örter: 8.5
Vikt-% gräs: 91.5
Rek. utsäde (g/m2): 3

För normalfuktig jord på skuggig plats