115 - Torr havsstrandäng

Örter

Rölleka Achillea millefolium
Strandtrift Armeria maritima
Liten blåklocka Campanula rotundifolia
Rödklint Centaurea jacea
Backnejlika Dianthus deltoides
Gulmåra Galium verum
Gråfibbla Hieracium pilosella
Flockfibbla Hieracium umbellatum
Blåmunkar Jasione montana
Gulsporre Linaria vulgaris
Käringtand Lotus corniculatus
Svartkämpar Plantago lanceolata
Gulkämpar Plantago maritima
Femfingerört Potentilla argentea
Bergssyra Rumex acetosella
Kärleksört Sedum telephium
Strandglim Silene uniflora
Harklöver Trifolium arvense
Styvmorsviol Viola tricolor

Gräs

Rödven Agrostis capillaris
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum
Luddlosta Bromus hordeaceus
Sandstarr Carex arenaria
Fårsvingel Festuca ovina
Rödsvingel Festuca rubra
Berggröe Poa compressa

Information

Vikt-% örter: 20
Vikt-% gräs: 80
Rek. utsäde (g/m2): 3

För torr strandäng vid havet