118 - Fjärilsblandning

Örter

Rölleka Achillea millefolium
Nysört Achillea ptarmica
Kummin Carum carvi
Rödklint Centaurea jacea
Väddklint Centaurea scabiosa
Cikoria Cichorium intybus
Backnejlika Dianthus deltoides
Solvända Helianthemum nummularium
Flockfibbla Hieracium umbellatum
Åkervädd Knautia arvensis
Sommarfibbla Leontodon hispidus
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Käringtand Lotus corniculatus
Gökblomster Lychnis flos-cuculi
Tjärblomster Viscaria vulgaris
Svartkämpar Plantago lanceolata
Rödkämpar Plantago media
Brunört Prunella vulgaris
Ängssyra Rumex acetosa
Bergssyra Rumex acetosella
Fältvädd Scabiosa columbaria
Backglim Silene nutans
Gullris Solidago virgaurea

Gräs

Vårbrodd Anthoxanthum odoratum
Fårsvingel Festuca ovina
Ängssvingel Festuca pratensis
Rödsvingel Festuca rubra
Ängsgröe Poa pratensis

Information

Vikt-% örter: 20
Vikt-% gräs: 80
Rek. utsäde (g/m2): 3

För torr till normalfuktig jord på solig plats

Arter som gynnar olika fjärilar, vilka arter som utvecklas beror på vilken marktyp fröblandningen sås på