119 - Humleblandning

Örter

Klätt Agrostemma githago
Färgkulla Anthemis tinctoria
Getväppling Anthyllis vulneraria
Stor blåklocka Campanula persicifolia
Kummin Carum carvi
Blåklint Centaurea cyanea
Rödklint Centaurea jacea
Väddklint Centaurea scabiosa
Blåeld Echium vulgare
Gulmåra Galium verum
Äkta johannesört Hypericum perforatum
Åkervädd Knautia arvensis
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Gulsporre Linaria vulgaris
Käringtand Lotus corniculatus
Myskmalva Malva moschata
Kungsmynta Origanum vulgare
Kornvallmo Papaver rhoeas
Gullviva Primula veris
Ängsskallra Rhinanthus minor
Fältvädd Scabiosa columbaria
Rödblära Silene dioica
Ängsvädd Succisa pratensis
Mörkt kungsljus Verbascum nigrum
Kråkvicker Vicia cracca

Gräs

Vårbrodd Anthoxanthum odoratum
Darrgräs Briza media
Fårsvingel Festuca ovina
Rödsvingel Festuca rubra

Information

Vikt-% örter: 60
Vikt-% gräs: 40
Rek. utsäde (g/m2): 3

För torr till normalfuktig jord på solig plats

Arter som gynnar olika humlor, bin och andra insekter. Vilka arter som utvecklas beror på vilken marktyp fröblandningen sås på.