120 - Ängsblandning utan gräs

Örter

Rölleka Achillea millefolium
Klätt Agrostemma githago
Färgkulla Anthemis tinctoria
Stor blåklocka Campanula persicifolia
Blåklint Centaurea cyanea
Rödklint Centaurea jacea
Cikoria Cichorium intybus
Backnejlika Dianthus deltoides
Brudbröd Filipendula vulgaris
Gulmåra Galium verum
Gullkrage Glebionus segetum
Äkta johannesört Hypericum perforatum
Åkervädd Knautia arvensis
Sommarfibbla Leontodon hispidus
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Myskmalva Malva moschata
Kornvallmo Papaver rhoeas
Svartkämpar Plantago lanceolata
Rödkämpar Plantago media
Fältvädd Scabiosa columbaria
Rödblära Silene dioica
Smällglim Silene vulgaris
Gullris Solidago virgaurea
Tjärblomster Viscaria vulgaris

Information

Vikt-% örter: 100
Vikt-% gräs: 0
Rek. utsäde (g/m2): 1

Ett- och fleråriga arter - för torr till normalfuktig jord