Om Pratensis

Pratensis AB startade 2005 med produktion och försäljning av svenska ängsfrö­bland­ningar och plantor. I mars 2023 tog Cloé Lucas över företaget.

Pratensis historia
Pratensis grundades av Inger och Mats Runeson, båda biologer.

Inger har alltid tyckt om att odla och att botanisera. Favoritplatsen var ängsmarkerna utmed Kävlingeån (strax norr om Lund) på gården där hon växte upp. Efter biolog­examen i Lund och jobb som växtförädlare flyttade hon och Mats till Råsgård i Småland 1991. Där började Inger på det nystartade företaget Svenska Lövträd AB (numer Veg Tech AB). Efter några år började Inger med att testa att odla ängsväxter för fröproduktion. Inger blev med tiden ansvarig för Veg Tech's frö- och plant­produ­ktion, försäljning och rådgivning. 2005 valde Inger att "starta eget" med att producera ängsfröer i egen regi med bl.a. Veg Tech som återförsäljare.

Cloé Lucas har en fransk biologiinriktad utbildning (Agronom med inriktning ekologi) samt ett genuint växt- och naturintresse. Cloé kom till Sverige (SLU Umeå) som utbytesstudent 2011 och träffade där en student som läste till jägmästare. Tycke uppstod och 2015, när båda var klara med sina utbildningar, flyttade de till Davids föräldragård Gunnarås (granngård till Råsgård).

Cloé och Inger träffades första gången 2012, när Cloé följde med David till Småland och fick prova att slå med lie på byalagets slåttergille. 2015 fick Cloé anställning som sommar­jobbare och några år senare som fastanställd. 2022 byggde David och Cloé en ny produktionslokal på Gunnarås som är anpassad för fröverksamheten, dit hela verksamheten kommer att flytta under det kommande året. Vi tackar Europeiska Unionen för medfinansieringen av byggnaden.

I mars 2023 tog Cloé över företaget men Inger och Mats kommer att fortsätta att arbeta som resurspersoner för att stödja med kunskap och arbetskraft. Europeiska Unionen bidrog också med finansiering vid ägarbytet.

Cloé Lucas
Cloé Lucas
Inger och Mats Runeson
Inger och Mats Runeson
Cloé Lucas
Cloé Lucas

Vi är alla mycket miljöengagerade och är aktiva i Naturskyddsföreningen sedan många år. Vårt stora intresse är botanik och det är härligt att kunna kombinera arbete och specialintresse.

Utmärkelser

2007 fick Pratensis pris som årets nyföretagare i Alvesta kommun

2019 blev Pratensis utsedd till Årets pollinatör av nätverket Pollinera Sverige och samma år fick Inger o Mats pris från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

2021 fick Inger och Mats Runeson Smålands Akademis Linnépris

2022 fick Inger Runeson Kungliga Patriotiska sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling som delas ut av Riksförbundet Svensk Trädgård.

2022 fick Pratensis Alvesta kommuns Miljöpris.

Pratensis produktion

Ängsfröblandningarna vidareutvecklas och sortimentet av ängsplantor ökar för varje år. Vi har totalt ca 100 olika arter av ängsväxter i odling samt några som vildinsamlas. Eftersom fröerna är mycket olika i storlek, form och mognadstid, så är odlingen arbetsintensiv och kräver mycket handarbete för skörd och rensning. Det är svårt att rationalisera odlingen eftersom varje växtart har sina speciella krav på odling och skötsel.

Fröodling i Råsgård
Fröodling i Råsgård

På uppdrag av olika Länsstyrelser har vi samlat in frö och odlat upp plantor av hotade arter för stödutplantering samt utplantering av värdväxter för sällsynta insekter.

Kontraktodlare

Förutom våra egna fröodlingar har vi också ett tiotal kontraktsodlare i olika delar av Sverige. Dessa odlar lokala provenienser av olika arter.

Fröodling utanför Umeå
Fröodling utanför Umeå