Om Pratensis

Pratensis AB startade 2005 med produktion och försäljning av svenska ängsfrö­bland­ningar och plantor. I mars 2023 tog Cloé Lucas över företaget.

Pratensis historia
Pratensis grundades av Inger och Mats Runeson, båda biologer.

Inger har alltid tyckt om att odla och att botanisera. Favoritplatsen var ängsmarkerna utmed Kävlingeån (strax norr om Lund) på gården där hon växte upp. Efter biolog­examen i Lund och jobb som växtförädlare flyttade hon och Mats till Råsgård i Småland 1991. Där började Inger på det nystartade företaget Svenska Lövträd AB (numer Veg Tech AB). Efter några år började Inger med att testa att odla ängsväxter för fröproduktion. Inger blev med tiden ansvarig för Veg Tech's frö- och plant­produ­ktion, försäljning och rådgivning. 2005 valde Inger att "starta eget" med att producera ängsfröer i egen regi med bl.a. Veg Tech som återförsäljare.

Cloé Lucas har en fransk biologiinriktad utbildning (Agronom med inriktning ekologi) samt ett genuint växt- och naturintresse. Cloé kom till Sverige (SLU Umeå) som utbytesstudent 2011 och träffade där en student som läste till jägmästare. Tycke uppstod och 2015, när båda var klara med sina utbildningar, flyttade de till Davids föräldragård Gunnarås (granngård till Råsgård).

Cloé och Inger träffades första gången 2012, när Cloé följde med David till Småland och fick prova att slå med lie på byalagets slåttergille. 2015 fick Cloé anställning som sommar­jobbare och några år senare som fastanställd. 2022 byggde David och Cloé en ny produktionslokal på Gunnarås som är anpassad för fröverksamheten, dit hela verksamheten nu har flyttats. Vi tackar Europeiska Unionen för medfinansieringen av byggnaden.

I mars 2023 tog Cloé över företaget men Inger och Mats kommer att fortsätta att arbeta som resurspersoner för att stödja med kunskap och arbetskraft. Europeiska Unionen bidrog också med finansiering vid ägarbytet.

Från 1 mars 2024 har vi flyttat hela verksamheten till Gunnarås och vår adress är Opparyd Gunnarås, 342 55 Grimslöv.

Cloé Lucas
Cloé Lucas
Inger och Mats Runeson
Inger och Mats Runeson
Cloé Lucas
Cloé Lucas

Vi är alla mycket miljöengagerade och är aktiva i Naturskyddsföreningen sedan många år. Vårt stora intresse är botanik och det är härligt att kunna kombinera arbete och specialintresse.

Utmärkelser

2007 fick Pratensis pris som årets nyföretagare i Alvesta kommun

2019 blev Pratensis utsedd till Årets pollinatör av nätverket Pollinera Sverige och samma år fick Inger o Mats pris från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

2021 fick Inger och Mats Runeson Smålands Akademis Linnépris

2022 fick Inger Runeson Kungliga Patriotiska sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling som delas ut av Riksförbundet Svensk Trädgård.

2022 fick Pratensis Alvesta kommuns Miljöpris.

Pratensis produktion

Ängsfröblandningarna vidareutvecklas och sortimentet av ängsplantor ökar för varje år. Vi har totalt ca 100 olika arter av ängsväxter i odling samt några som vildinsamlas. Eftersom fröerna är mycket olika i storlek, form och mognadstid, så är odlingen arbetsintensiv och kräver mycket handarbete för skörd och rensning. Det är svårt att rationalisera odlingen eftersom varje växtart har sina speciella krav på odling och skötsel.

Fröodling i Råsgård
Fröodling i Råsgård

På uppdrag av olika Länsstyrelser har vi samlat in frö och odlat upp plantor v hotade arter för stödutplantering samt utplantering av värdväxter för sällsynta insekter.

Kontraktodlare

Förutom våra egna fröodlingar har vi också ett tiotal kontraktsodlare i olika delar av Sverige. Dessa odlar lokala provenienser av olika arter.

Klimatet och lokala förhållanden varierar mycket från norr till söder i Sverige och variationer mellan individer av samma art förekommer, beroende på var i landet de kommer ifrån. Just för att respektera dessa skillnader och bevara mångfalden inom arterna strävar vi efter att erbjuda alltmer regionalt frömaterial till våra kunder.

Pratensis har alltid jobbat med kontraktodlare i olika delar av Sverige. Sedan länge kan vi erbjuda specifika fröblandningar för olika landsdelar. Var i landet vi har kontraktodlare samt vilka regionala blandningar vi kan erbjuda har förändrats genom åren och idag jobbar vi aktivt för att utöka antalet samlings- och odlingslokaler.

Här presenterar vi en karta som visar var odling och vildinsamling sker idag. Vi har indelat landet i ett antal zoner som vi upplever är rimliga för att kunna erbjuda en relativt regional blandning för kunder inom varje zon. Gränserna mellan zonerna är flytande och kan komma att förändras beroende på frötillgång samt nya kunskaper om ekologisk biogeografi eller ängsväxternas genotyper.
Processen för produktion av lokalt frömaterial är under upptrappning och det kommer att ta några år innan vi uppnått vad vi önskar.

  • Zon Syd och Zon Sydost: Idag hanteras dessa två zoner som en och samma zon, på det viset kan vi redan erbjuda flera blandningar från dessa två zoner för olika marktyper. Vi håller på att samla in fler arter från Zon Syd för att kunna erbjuda en artrik blandning specifik för den zonen.
  • Zon Väst: Vi har haft kontakt med flera potentiella odlare under 2023. Första skörden förväntas tidigast hösten 2025 och möjlighet att erbjuda en blandning för Zon Väst kan komma våren 2026.
  • Zon Mitt: Vi har två nya kontraktodlare som kommer att få sin första skörd hösten 2024. Efter tröskning och resning kan vi sälja en blandning för Zon Mitt under våren 2025.
  • Zon Norr: Vi kan redan erbjuda en anpassade blandning för Zon Norr.
  • Zon Fjäll: Vi kan redan erbjuda en anpassade blandning för Zon Fjäll.