Priser

För privatkunder. Inkl. moms men exkl. porto och emballage, se försäljningsvillkoren. Vid köp av större mängder kontakta oss för prisuppgift.

Fröblandningar

Artikelper 30/35 g 
fröpåse*
till 10 m²
från 100 g
lösvikt
från  1 kg 
lösvikt
101 Normaläng80 kr/fpk177 kr/100 g1 380 kr/kg
102 Fuktäng80 kr/fpk177 kr/100 g1 380 kr/kg
103 Torräng kalkrik80 kr/fpk177 kr/100 g1 380 kr/kg
104 Torräng kalkfattig80 kr/fpk172 kr/100 g1 340 kr/kg
109 Norrland80 kr/fpk177 kr/100 g1 380 kr/kg
111 Blomsteråkerfrö
(15 g/påse till 10 m²)
80 kr/fpk177 kr/100 g1 380 kr/kg
113 Skugg-äng90 kr/fpk210 kr/100 g1 700 kr/kg
115 Torr havsstrandäng90 kr/fpk210 kr/100 g1 700 kr/kg
117 Fjälläng90 kr/fpk210 kr/100 g1 700 kr/kg
118 Fjärilsblandning80 kr/fpk177 kr/100 g1 380 kr/kg
119 Humleblandning90 kr/fpk210 kr/100 g1 700 kr/kg
120 Ängsblandning utan gräs
(10 g/påse till 10 m²)
90 kr/fpk550 kr/100 g4 460 kr/kg

Ängsplantor

ÄngsplantaKr/st
Ängsplantor 25 kr/stmin. 5 st ängsplantor/leverans
Specialsortiment:
Blåsippa 
Liljekonvalj
Blåbär
Lingon
40 kr/st
Linnea100 kr/st